2016-njy ýylyň gyzgyn QULENO poslamaýan polatdan bbq çilim çekýän balyk

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
: Agdaýy:
Täze
Görnüşi:
Çilim çekmek
Awtomatiki baha:
Awtomat
Önümçilik kuwwaty:
200-400kg / sag
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
KULENO
Model belgisi:
QXZ1 / 2
Naprýa: eniýe:
220v / 380v
Kuwwaty:
31 KW, 31Kw
Ölçegi (L * W * H):
2300x1500x2600mm
Agramy:
2250KG, 2500 kg
Kepillik:
2 ýyl
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin inersenerler
Ady:
Elektrik ýyladyşy 250kg / partiýa Kolbasa tüsse öýi
Material:
SUS304 Poslamaýan polat
Atingyladyş usuly:
Elektrik ýyladyş ýa-da bug bilen ýylatmak
Göwrümi:
500kg / partiýa
Daşarky ölçeg:
2350 * 1510 * 3000mm
Howany sarp etmek:
140kg / sag
Trolleýiň ululygy:
1000 * 1030 * 1950mm
Ulanylyşy:
Kolbasa / towuk / sygyr eti / balyk
Şahadatnama:
CE şahadatnamasy

Et / Bekon / Kolbasa tüsse oty / Et çilimçisi 008615081133682

O / A Hyzmat

O / A açyk hasap. BizO / A, L / C 30 ýa-da 60 gün üpjün edip biler.

 

Önümiň beýany

        The maşynda nahar bişirmek, gradient bişirmek, guratmak, çörek bişirmek, çilim çekmek, howany tükenmek,arassalamak we awtoproteksiýa we ş.m.

1.Göçürilen köp funksiýaly Smokehouse.

2.Kompýuterleşdirilen awto dolandyryş tertibi: Uly duýgur ekran.Parametrleri bir dolandyryş interfeýsinde görkezip bolýar.Birikmek

çilim çekýän jaýy uzakdan dolandyryp bilýän we reseptleri, çyglylygy we temperaturany çap edip bilýän kompýuter we printer.

100 resept saklanyp bilner.
3. Üýtgeşik howa aýlanyş ulgamy

4. Import edilen material

5.Göçürilen esasy dolandyryş komponentleri

6. Çilim çekýän generator ulgamy

7. Gapynyň içinde oturdylan garaşsyz çilim öndüriji ýa-da çilim öndüriji;Ösen içki sirkulati8.on tüssesini kabul ediň

pes kislorod ýagdaýynda tüsse döredip bilýän ulgam döredýär.

9. Dürli talaplara görä sowadyjy tüsse, sowadyş funksiýalaryny ösdürip bilersiňiz.
10. Netijeli awto-arassalaýyş ulgamy

Görnüşi

Daşarky

Ölçegi

(mm)

Potensial

(kg)

Kuwwat

(kw)

Maks Pressokary basyş
Temp.(℃)

Maks Pes basyş
Temp.()

Trolleý

1000* 1030 * 1950

(mm)

Agram

(kg)

Howa Kons

umption

(kg / sag)

DQXZ20

600 * 500 * 1500

20

5

110

100

/

750

70

DQXZ50

1185 * 950 * 1965

50

10.4

110

100

/

800

140

DQXZ100

1185 * 1040 * 1965

100

10.4

110

100

/

850

140

DQXZ1 / 1

1350 × 1510 × 3000

250

31

110

100

(1düzmek)

1500

140

DQXZ1 / 2

2430 ×2000 × 3000

500

60

110

100

(2toplumlary)

2400

140

DQXZ2 / 2

2530 ×2000× 3000

500

60

110

100

(2toplumlary)

2400

210

DQXZ2 /3

2630 * 2000 * 3000

750

84

110

100

(3 toplum)

4100

280

DQXZ2 /4

4730 * 2000 * 3000

1000

108

110

100

(4 toplum)

4100

280

Gaplamak we eltip bermek

Dumanly agaç gaplara gaplanan we Deňiz ýa-da Howa bilen iberilýär.

Hyzmatlarymyz

Kepillik möhleti: Iki ýyl. (Eger enjamyň iki ýylyň içinde çalt könelýän bölegi bar bolsa, çalt köýnek bölegini size mugt berip bileris.)

Şol bir wagtyň özünde, satuwdan soň iň gowy hyzmatymyz bar we Gurluş düzedişlerine in Engineenerlerimizi zawodyňyza belläp bileris.

Satuwdan soň hyzmat
1.Gerek bolsa, tehniklerimiz enjamy gurnamaga we sazlamaga kömek etmek üçin ýeriňize bararlar.
2. Işçilere gündelik ulanylanda enjamy nädip ulanmalydygyny we saklamagyny öwrediň.
3. Size zerur bölekler gönüden-göni bizden iberiler.
Kompaniýanyň maglumatlary

         Kolbasa doldurgyç maşyny, ýumruk, mikser, dilimleýji, ýylmaýjy üpjün edijir,duzly injektor, tüsse otagy,tender,

jam kesiji, gysgyç we ähli et maşyny.

Zawodymyzy görmäge hoş geldiňiz. WhatsApp: 008615081133682 bilen göni habarlaşyň
 

 

 

Gaplamak

 

Bazarlarymyz

CE Show

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň