Biz hakda

“Shijiazhuang Quleno Metal Products Co., Ltd.”

Kompaniýanyň tertibi

Biziň kompaniýamyz 2014-nji ýylda döredildi, döredileninden bäri aşpezler, aşhana gap-gaçlary we enjamlary, süýdemdiriji maşyn, et üweýji, et üweýji, süňk maşynlary we beýleki mehaniki enjamlar önümleri we önümçilik we satuw, birnäçe ýyl çalt döredilen emal gazany we giňeltmek, indi 50 töweregi adam bar, eýýäm bir topar, işläp düzüjiler bolsa 11-20 adamdan ybaratdyr, çalt ösüşimiziň esasy faktorlaryndan biri bolan uly paý.

Topar

Dürli kärhanalary tamamlamak üçin elli töweregi adamdan ybarat hünärmenler toparymyz bar.

Bazar

Günorta Amerika 25.00%, Demirgazyk Amerika 10.00%, Demirgazyk Europeewropa 5.00%.

Hyzmat

OEM hyzmaty hödürlenýär, dizaýn hyzmaty hödürlenýär, alyjy belligi hödürlenýär.

Söwda

Geleşigi tamamlamaga kömek etmek üçin iňlis, hytaý, ispan we rus dillerini goldaýarys.

Waht edip bilerismi?

Nahar önümleri, kolbasa maşynlary, et üweýji, et üweýji, süňk arassalaýjy maşyn we beýleki önümlerden başga-da, müşderini satyn almak tejribesini ýokarlandyrmak we gowulandyrmak, OEM hyzmatlaryny bermek, dizaýn hyzmatlaryny bermek, alyjylaryň belliklerini bermek we ş.m.Şeýle hem, söwdany sürtülmesiz aragatnaşyk bilen tamamlamaga kömek etmek üçin köp dilli amallary goldaýarys.

2221
221
22221
Döküm demir gyzjagaz pan, ýelmeýän emal örtük guýma demir skillet

Enjamlarymyz diňe eksport üçin däl, eýsem içerki azyk gaýtadan işleýän kompaniýalar üçinem.Zawodymyz esasan kolbasa doldurgyç maşynlary, tüýdükler, mikserler, dilimleýjiler, ýylmaýjy enjamlar, duzly injektorlar, tüssehanalar, tenderler, jam kesijiler, gysgyçlar, frýer we et maşynlary ýaly eti gaýtadan işleýän maşynlary öndürýär.Önümlerimizi Russiýa, Braziliýa, Wýetnam, Taýland, Kanada, Türkiýe we ş.m. eksport etdik. Müşderilerimize hyzmat etmek üçin örän hünärli tehniklerimiz we wyiousdanly ruhumyz bar.Zawodymyza baryp görmegiňize hoş geldiňiz.

Üstünliklerimiz

Hemişe bolşy ýaly, kompaniýa gözleglere we ösüşe we innowasiýalara uly ähmiýet berýär we önümiň ösüşine we garaşsyz innowasiýalara güýçli goldaw bermek üçin her ýyl ummasyz köp gözleg we ösüş gaznalaryny goýýar.2004-nji ýyldan bäri bölüm 142 patent aldy (14 oýlap tapyş patentini hem goşmak bilen) we 5 ylmy gözlegde üstünlik gazandy.19 pudak standartyny düzmäge gatnaşdy.
Häzirki wagtda kompaniýa tarapyndan öndürilen eti gaýtadan işleýän maşyn önümleri Hytaýyň 23 welaýatyna we awtonom sebitine satylýar we Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Afrika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki 50-den gowrak ýurt we sebite eksport edilýär.

Görüşimiz

“Qianle Ou metal önümleri Co., Ltd.”, “öňdebaryjy we täzelikçi, kämillige, kämillige ymtylmak” işewürlik pelsepesine ygrarly, kuwwat we janlylykdan doly kärhana.Önümleri, hyzmatlary hödürlemek üçin jemgyýete bagyşlanan tehnologiýa we dolandyryş tejribesiniň yzygiderli birleşmegi.