Awtomatiki mikser kolbasa önümçilik liniýasy JBZK300

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
: Agdaýy:
Täze
Gelip çykan ýeri:
Hytaý
Marka ady:
quleno
Model belgisi:
JBZK300
Naprýa: eniýe:
380 (V)
Kuwwaty:
5.5 (kw)
Agramy:
761 (kg)
Ölçegi (L * W * H):
1500 * 1235 * 1690mm
Kepillik:
2
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin inersenerler
Model:
JBZK300
Gaýtadan işlemek:
hawa
görnüşi:
Dolduryjy maşyn
Gaplamak:
Agaç gaplarda yzygiderli gaplamak
Çyzgy ölçegi:
1500 * 1000 * 1500 (mm)
Önümiň ulanylyşy:
Kolbasa önümçilik liniýasy enjamlary azyk etini gaýtadan işleýän enjam
Marketing:
Täze
marka:
KULENO
Ulanyş gerimi:
Günbatar azyk dükany enjamlary, hytaý azyk dükany enjamlary, doňdurylan iýmit
Aýratynlyklary:
JBZK300
Şahadatnama:
CE şahadatnamasy

göwrümi: 300L
Giriş: 220-265kg
Pulpa ýapragy görnüşi: Kiçijik pyçak

 

 

Wakuum mikser seriýasy

 

 

Kompýuter programmirleme awtomatlaşdyryş dolandyryşyny ulanyp biler, 99 formulany saklap biler, sanly displeý temperatura gözegçilik guralyna gabat gelip biler.

Tutuş enjam, HACCP saglyk standartlaryna laýyklykda SUS304 poslamaýan polat materialyny kabul edýär.

Garyşyk netijeliligini we garyşyk täsirini ýokarlandyrmak üçin goşa rulman gurluşyny kabul ediň.

Oňyn, ters erkin gözegçilik, awtomatiki akym.

 

Wakuum ýagdaýynda material otrisatel basyş bilen giňelýär we süýüm radial ugra gönükdirilýär we eksenel akym amala aşyrylýar.Pulpanyň köp görnüşleri bar.

Wakuum öwrüji maşyn, fan şekilli pulpanyň spiral düzülişiniň goşa şahly elliptik gatnaşygyny kabul edýär, material radial ugurda amala aşyrylýar, eksenel akym gutarandan soň, islenýän garyşyk gazanmak üçin material doly garylýar. täsiri.Qualityokary hilli poslamaýan polat materiallaryndan peýdalanmak, saglyk standartlarynyň talaplaryna laýyklykda gönüden-göni suw, amatly we arassaçylyk bilen ýuwulyp bilner.

Zyňyndy wyklýuçateli silindr işini kabul edýär, diňe düwmäni süýşürmek zerur, amal gaty amatly.

Bu enjam, durnukly we ygtybarly, pes ses ýaly önümiň öňdebaryjy bolmagy üçin tizligi peseldýän dişli zynjyr geçirişini kabul edýär.

 

 

 

 

 

 

Haryt dükany hakyky karta

 

 


 

 
 

 

 


Esasy tehniki parametrler

 

Model

 

Çyzgy ölçegi (mm)

 

Naprýa .eniýe

 

Jemi kuwwat

(KW)

Ses (L)

 

Önümçilik kuwwaty (kg)

 

Agramy (kg)

 

Wakuum derejesi (MPa)

 

Pulpa ýapragy görnüşi

 

JBZK300

 

1500 * 1000 * 1500

 

3.

50HZ 380V

 

Bäş nokat

 

Üç ýüz

 

Iki ýüz kyrk

 

Sevenedi ýüz altmyş bir

 

-0.09

 

Kiçijik pyçak

 

 

 

 

 

 

 

Gaplamak nusgasy

 


 

O / Hyzmat

O / A açyk hasap.

Söwda kepilligi arkaly ýerleşdirilen sargytlar üçin 5% arzanladyşdan lezzet alyň

O / A, L / C 30, 60 gün üpjün edip bileris.

O / A hyzmaty gerek bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  

 

 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň