Sygyr etini öndürýän maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
: Agdaýy:
Täze
Görnüşi:
Et topy
Awtomatiki baha:
Awtomat
Gelip çykan ýeri:
Hytaý
Marka ady:
Quleno
Naprýa: eniýe:
220V
Kuwwaty:
2.0kw
Ölçegi (L * W * H):
750 x 560 x 1700 mm
Agramy:
150kgs
Kepillik:
Bir ýyl
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin inersenerler
Şahadatnama:
CE ISO
Önümiň ady:
Sygyr etini öndürýän maşyn

Sygyr etini öndürýän maşyn

 

1. Oňaýly dizaýn, amatly iş.

2. Enjam SUS304 poslamaýan poladyň halkara iýmit arassaçylyk standartyna laýyk gelýär.

3. Daşary ýurtlardan getirilen materiallary gaýtadan işleýän önümçilik merkezi, import edilýän komponentleri ulanyp, esasy geçiriş we gözegçilik bölegi, enjamlaryň işleýiş takyklygyny we hyzmat möhletini gowulandyrýar, maşyn öndürmegiň takyklygyny, ygtybarly we ygtybarlylygyny üpjün edýär.

4. Ölçegleriň köp görnüşini öndürip biler, köfte önümleri, köfte önümleriniň görnüşi miweli, birmeňzeş ululykda, ýönekeý önümçilik tehnologiýasy, önüminiň tagamy gowy, çeýe, uzak bişirmek pes däl.

5.Umumy ululygy: 750 x 560 x 1700 mm

agramy: 150 kg

Total güýji: 2 kw

Hopper göwrümi: 25 L.

 

 

önümçilik kuwwaty: 180-den 350-e çenlikompýuterlerbaşynasagat

 

 

Sorag-jogap

1-nji sorag: Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?Zawoda baryp bolarmy?

Biz öndüriji, islän wagtymyz zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

2-nji sorag: Kepillik näme?

Iki ýyl kepillik.

3-nji sorag: Mysal üçin sargyt barmy?

Mysal bar;has möhümi, mundan beýläkki üýtgeşmeler kabul ederliklidir.

4-nji sorag: Müşderileriň öz logotipini döretmek elýeterli ýa-da ýok,

Hawa, elýeterli;öndürmezden ozal logotipiňizi bermegiňizi haýyş edýäris.

5-nji sorag: Custöriteleşdirilen çadyr kabul ederliklimi?

Hawa, kabul ederliklidir.

6-njy sorag: Töleg şertleri?

T / T, L / C we Western Union bar.“PayPal” diňe nusga üçin.

7-nji sorag: Gurşun wagty?

25-35 iş güni, sargytlara bagly.

8-nji sorag: Bahalar we iberiş?

Biziň teklibimiz FOB Tianjin Price, CFR ýa-da CIF hem kabul ederliklidir, iberişleri gurnamaga müşderilerimize kömek ederis.

9-njy sorag: Biz bilen nädip habarlaşmaly?

Jübi telefony: 86-18631190983 skype: azyk önümlerini öndüriji

Kompaniýanyň maglumatlary

Shijiazhuang, enjam enjamlary Co., Ltd.2004-nji ýylda esaslandyryldy. Biz Hytaýyň Hebei welaýatynyň Şijiazhuang şäherinde ýerleşýäris.
Enjamlarymyz diňe eksport üçin däl, eýsem içerki azyk gaýtadan işleýän kompaniýalar üçinem.Şençzhenen şäheriniň hanbo maşynlar kärhanasynyň ady bilen daşary söwda işini alyp barýarys.
Zawodymyz esasan kolbasa doldurgyç maşynlary, tüýdükler, mikserler, dilimleýjiler, ýylmaýjy enjamlar, duzly injektorlar, tüssehanalar, tenderler, jam kesijiler, gysgyçlar, frýer we et maşynlary ýaly eti gaýtadan işleýän maşynlary öndürýär.
Önümlerimizi Russiýa, Braziliýa, Wýetnam, Taýland, Kanada, Türkiýe we ş.m. eksport etdik.
Müşderilerimize hyzmatlary hödürlemek üçin örän hünärli tehniklerimiz we ynsaply ruhumyz bar.
Zawodymyza baryp görmegiňize hoş geldiňiz.


 

Hyzmatlarymyz

1.Gerek bolsa, tehniklerimiz enjamy gurnamaga we sazlamaga kömek etmek üçin ýeriňize bararlar.

2. Işçilere gündelik ulanylanda enjamy nädip ulanmalydygyny we saklamagyny öwrediň.

3. Size zerur bölekler gönüden-göni bizden iberiler

Islendik mesele maňa 24 sagadyň dowamynda jaň edip biler,Whatsapp / telefon: 86-18631190983

Gaplamak we eltip bermek
 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň