Kubok kesiji maşyn ZKZB125

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Ulanylýan pudaklar:
Egin-eşik dükanlary, gurluşyk materiallary dükanlary, enjamlary bejermek dükanlary, önümçilik zawody, azyk we içgi zawody, azyk dükany, çaphana dükanlary, azyk we içgi dükanlary
Sergi otagynyň ýerleşýän ýeri:
Hiç
: Agdaýy:
Täze
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
Quleno
Naprýa: eniýe:
380v
Kuwwaty:
55kw
Kepillik:
1 ýyl
Kepillik hyzmatyndan soň:
Wideo tehniki goldaw, Onlaýn goldaw, ätiýaçlyk şaýlary, Meýdany abatlamak we abatlamak hyzmaty
Serviceerli hyzmatyň ýerleşýän ýeri:
Hiç
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Meýdany abatlamak we abatlamak hyzmaty, Wideo tehniki goldaw, Meýdany gurmak, işe girizmek we taýýarlamak, Onlaýn goldaw
Ady:
Material:
SUS304 Poslamaýan polat
Açar söz:
Göwrümi:
100kgs / jam

ZKZB80L, 125L, 200L, 330L we 420Liter ýokary tizlikli etli jam kesiji

Käbäni kesýän maşyn, has oňat önümiň reňkine, daşky görnüşine, dişlenmegine, gurluşyna, hiline we baglanyşyk üçin has ýokary hasyl üçin jogapdyrkolbasa, emele gelen et önümleri, gök önüm we miwe suwy we pasta, öý haýwanlary we beýleki iýmit önümleri.Poslamaýan polatdan ýasalan gap kesiji, üweýiş wagtyňyzy azaldyp, wagtyňyzy we zähmet çykdajylaryňyzy arassalap, emulsiýa etmäge, gödek kesmäge ýa-da inçe kesmäge mümkinçilik berýär.Kesiji, şeýle hem, üwemek / garyşdyrmak / üwemek ulgamyndan 50% köp belok çykaryp, belok çykarmagy ulaldýar we garyşdyrýar.

 

Üstünlikleri:

—Poslamaýan polatdan ýasalan gurluşyk

—- Goşmaça gaty poslamaýan polatdan ýasalan gap we titremesiz

—- Easyeňil, çalt arassalanmak we iň soňky howpsuzlyk aýratynlyklary üçin iň arassaçylyk dizaýny.

—- Önümiň girdejisini we girdejiniň ýokarlanmagy üçin girdejini gowulandyrýar.

—- Basyş astynda eti ezmegiň ýerine kesilen, egri ýokary tizlikli pyçaklar.

—- Saklanyş möhletinde has gowy reňk kesilen önümde, önümiň kesgitlenişinde gowulaşýar, gözüň özüne çekijiligini we satuwyny güýçlendirýär.

 

ModelSes (L)Kesiji tizlik (r / min)Käbäniň tizligi (r / min)Akdyryjy tizligi (r / min)Kuwwat (kw)Agramy (kg)Ölçegleri (mm)
ZB8080750/1550/31288/16501410201810 * 1100 * 1200
ZKZB125125200-450011/165025.1716902110 * 1300 * 1300
ZKZB200200300-40000-105058.845003400 * 2400 * 1310
ZKZB330330300-36000-6ädimsiz tizlik97.450003810 * 2900 * 1500
ZKZB420420128-36000-6ädimsiz tizlik139.458003900 * 2950 * 1550

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň