Emal çoýun demir gazana

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Görnüşi: Çorba we ätiýaçlyk küýzeler
Ulanylýan peç: Gaz we induksiýa bişiriji üçin umumy ulanyş
Material: guýma demir, guýma demir
Aýratynlygy: Durnukly, ätiýaçly

Gelip çykan ýeri: Hebei, Hytaý
Marka ady: QULENO
Model belgisi: Pot
Ady: Emal guýulýan demir güle
Örtük: Emal

Galyňlygy: 3-4mm
Şekil: tegelek
Reňki: Gyzyl, Gök
Boýy: 10 sm
Diametri: 24 sm

Emal çoýun demir küýzesi

Ady Döküm demir gap-gaçlar, Demir çorba guýmak, Demir çorba guýmak.
Material Demir guýmak
Spesifikasiýa Dia.24 sm
Agram 5.1kg
Örtük Ösümlik ýagy ýa-da emal
Şahadatnama
Üstünlik Easyönekeý aşpez, aňsat arassa, 230 to çenli temperatura garşy
Arza Peçde, gazda we elektrikde ulanylýar.

Önümiň görkezilmegi

Hde6857bb424b4abcbe3eb495ffe81684C
H2f476bcc5c814ab89fa46093f5fa3c32T
H5a2c92ce01324827aed9ed7ed35a44eeW
HTB1OJBgIpXXXXa4XFXXq6xXFXXXc
Hc2855efe07194810a8d14aa51020beaf1
HTB12CFxIpXXXXXgXXXXq6xXFXXX4

Emal çoýun demir gazana

Emal guýulýan demir güjükli gap, gapagy we tekiz emal düýbi ähli peçler üçin amatly.Mat gara içerki agyr emal çoýun demir gurluşy ajaýyp izolýasiýa we ýylylyk paýlanyşyny üpjün edýär.Gollandiýaly peçiň emal üstü we mat emal içerki iýmitlere täsir etmeýär ýa-da yslary siňdirmeýär.

[Ygtybarly we amatly tutmak duýgusy] Döküm demir gazanyň iki gapdalyndaky giň we amatly tutawaçlar ygtybarly tutmak üçin amatlydyr.Çoýun demir gapagyň üstündäki poslamaýan polatdan ýasalan düwme, işlemek we götermek üçin amatly, uzak möhletli ulanmak üçin amatly we amatly.Öz-özünden ýaglanan, çyzylan demirden ýasalan gapak ýylylygy we bugy iýmitlere ugrukdyrýar.Gazanyň içinden ýokaryk çykyp, gapagyndaky suwa gaýtadan ýygnamagy maksat edinýär.

Çydamly we amatly: Ösen emal örtük, çoýun demir Gollandiýaly POTS we gaplary ýelmeşdirýär we has uzak dowam edýär.Emal çoýun demir aşhana gap-gaçlarynyň umumy görnüşi güýçli we çydamlydyr.Düwürtükli demir çüýşeleri ojakda 260 ° C / 500 ° F çenli gyzdyryp bolýar.El bilen ýyly suw bilen ýuwmak maslahat berilýär.Dyzlary galdyrmazlyk üçin, poslamaýan polatdan ýasalan topy ýa-da beýleki gurallary ulanmaň.

Köp maksatly: emal çoýun Gollandiýa gazany gaz peçinde, elektrik peçinde, keramiki peçde, induksiýa peçinde, peçde we hatda barbekyu peçinde hem ulanylyp bilner.LIDS maşgalaňyz üçin halaýan tagamlaryňyzy bişirmek, bişirmek, gowurmak ýa-da bişirmek, asyl tagamyny saklamak üçin ajaýyp.Emal çoýun demir Gollandiýa gaplary islendik aşhanada hökmany bolmaly.

[Sowgat hökmünde ajaýyp] PFOA we PTFE-den mugt bişirmek üçin 5 kwartaly panany (gapagy bilen) ulanyň.Döküm gaplar gaplar üçin ajaýyp.5 kwartaly Hollandaise izolýasiýa ulgamy iýmitiň ýyly bolmagyny üpjün edýär.Bu emal Gollandiýaly küýze, doglan gün, Ro Christmasdestwo, ýubileý we Şükür güni ýaly islendik pursatda nahar bişirmegi halaýan maşgala we dostlar üçin ajaýyp sowgatdyr.Ölçegi: 12,25 "x 9.5" x 6.75 "

Bellik: Elektrik togy bolan önümler ABŞ-da ulanmak üçin niýetlenendir.Ulanylýan rozetkalar we naprýa .eniýeler ýurda görä üýtgeýär we bu önüm barjak ýurduňyzda adapter ýa-da öwrüjini talap edip biler.Satyn almazdan ozal laýyklygyny barlaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň