Kolbasa etini çilim çekýän maşyn / peç

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
: Agdaýy:
Täze
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Model belgisi:
DSH-S03
Naprýa: eniýe:
220V
Kuwwaty:
1000
Agramy:
30KGS
Ölçegi (L * W * H):
450x400x850mm
Kepillik:
2 ýyl
Güýç çeşmesi:
Elektrik
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin inersenerler
Görnüşi:
Paluba bişirmek üçin peç
Şahadatnama:
CE
Ulanylyşy:
Et
Haryt:
Kolbasa etini çilim çekýän maşyn / peç

Kolbasa etini çilim çekýän maşyn / peç

 

 

 

Poslamaýan polatdan ýasalan DSH-S03 çilim çekýän maşyn

Tekstiň her gatlagy 10 sm, gatlak çarçuwasynyň ululygy 31 sm * 40 sm

 

Naprýa .eniýe

Kuwwat

temperatura gözegçilik

daşarky ölçegler

Gatlaklar

Çilim çekmek wagty

Arassa agram

220v

1000w

30-135

450x400x850mm

4

0-2 sagat

30 kgGaplamak: karton,köpük, faner

Eltip beriş wagty: puluňyzy 5 günüň içinde iberip bilersiňiz.

Funksiýa:

Balyk, towuk, kolbasa, hamam çilim çekip bilermi?sarymsak kolbasa, ördek, et we ş.m.

Ahyrky önüm aşakdaky ýaly:


 

 

 

O / Hyzmat

O / A açyk hasap.

O / A, L / C 30, 60 gün üpjün edip bileris.

O / A hyzmaty gerek bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


 

 

Eltip bermegiň wagty

Goýumyňyzy alanyňyzdan 20-30 gün soň

 

Habarlaşyň

1-nji sorag: Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?Zawoda baryp bolarmy?

Biz öndüriji, islän wagtymyz zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

2-nji sorag: Kepillik näme?

Iki ýyl kepillik.

3-nji sorag: Mysal üçin sargyt barmy?

Mysal bar;has möhümi, mundan beýläkki üýtgeşmeler kabul ederliklidir.

4-nji sorag: Müşderileriň öz logotipini döretmek elýeterli ýa-da ýok,

Hawa, elýeterli;öndürmezden ozal logotipiňizi bermegiňizi haýyş edýäris.

5-nji sorag: Custöriteleşdirilen çadyr kabul ederliklimi?

Hawa, kabul ederliklidir.

6-njy sorag: Töleg şertleri?

T / T, L / C we Western Union bar.“PayPal” diňe nusga üçin.

7-nji sorag: Gurşun wagty?

25-35 iş güni, sargytlara bagly.

8-nji sorag: Bahalar we iberiş?

Biziň teklibimiz FOB Tianjin Price, CFR ýa-da CIF hem kabul ederliklidir, iberişleri gurnamaga müşderilerimize kömek ederis.

9-njy sorag: Biz bilen nädip habarlaşmaly?

Jübi telefony: 86-18631190983 skype: azyk önümlerini öndüriji

 

CE görkezişi 

 

 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň