Kolbasa önümçilik liniýasy üçin ajaýyp diwar gysgyç

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
: Agdaýy:
Täze
Marka ady:
KÖMEK
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Görnüşi:
Et gaýtadan işleýän enjamlar
Haryt:
Kolbasa önümçilik liniýasy üçin ajaýyp diwar gysgyç
Material:
SUS304 Poslamaýan polat
Daşarky ölçeg:
900 * 750 * 1800mm
Kuwwaty:
3.5Kw
Naprýa: eniýe:
380V
Agramy:
500kg
Semiarym perimetri örtmek:
25-60mm
Tizlik:
160 wagt / min
Kesmek basyşy:
0.5-0.6mpa
Kepillik hyzmatyndan soň:
Wideo tehniki goldaw, Onlaýn goldaw, ätiýaçlyk şaýlary, Meýdany abatlamak we abatlamak hyzmaty
Serviceerli hyzmatyň ýerleşýän ýeri:
Hiç
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Wideo tehniki goldaw
Ulanylýan pudaklar:
Gurluşyk materiallary dükanlary, azyk we içgi zawody, azyk dükany, azyk we içgi dükanlary
Sergi otagynyň ýerleşýän ýeri:
Hiç
Kepillik:
1 ýyl
Programma meýdanlary:
Süýt önümleri fabrigi, Söwda naharhanasy, Un fabrigi, çakyr zawody, miweleri gaýtadan işleýän zawod, nahar bişirýän zawod, konserw, içgi zawody, eti gaýtadan işleýän zawod, gök önümleri gaýtadan işleýän zawod, möwsüm zawody, doňdurylan azyk zawody, azyk önümleri fabrigi, çörek önümleri
Çig mal:
Gök önümler, suw, mekgejöwen, miweler, süýt, un, soýa
Enjamlaryň funksiýasy:
möhürleýji gysgyç

 
 
Kolbasa önümçilik liniýasy üçin ajaýyp diwar gysgyç
 
 
 
 
 
 
Önümiň beýany

Kömekçi maşynhäzirki wagtda Hytaýda et gaýtadan işleýän pudakda esasy rol oýnaýan azyk gaýtadan işleýän enjamlarda 10 ýyldan gowrak tejribe bar.

Döwrebap dolandyryş, ajaýyp işgärler we güýçli tehniki topar bilen dünýäniň dürli künjeginden ähli müşderiler bilen duşuşyp bilýän maşyn enjamlaryny öndürdik.

O / A Hyzmat

O / A açyk hasap. BizO / A, L / C 30 ýa-da 60 gün üpjün edip biler. O / A hyzmaty gerek bolsa, Pls biziň bilen erkin habarlaşyň.

Satuwdan soňky hyzmat

1.Gerek bolsa, tehniklerimiz enjamy gurnamaga we sazlamaga kömek etmek üçin ýeriňize bararlar.
2. Işçilere gündelik ulanylanda enjamy nädip ulanmalydygyny we saklamagyny öwrediň.
3. Size zerur bölekler gönüden-göni bizden iberiler.

Gaplamak we eltip bermek

Dumanly agaç gaplara gaplanan we Deňiz ýa-da Howa bilen iberilýär.

Kompaniýanyň maglumatlary

Size eti gaýtadan işleýän her dürli enjam - Wakuum kolbasa doldurgyjy, Kolbasa gysýan maşyn, Kolbasa kesiji maşyn, Kolbasa egiriji maşyn, Doňdurylan et üweýji maşyn, Wakuum et çüýşesi, Wakuum eti garyjy maşyn, Wakuum et garyjy maşyn, Doňdurylan et kesiji dilimleýji maşyn, Smokehouse peç, Süňk we et bölüji maşyn, Duzly injektor maşyn we ş.m. we gök önümleri kesýän / gabýan / kir ýuwýan maşyn we pasta gaýtadan işleýän maşyn - Bugdaý uny, Nahar öndürýän maşyn, Dumpling maşyn, Meýtbol öndürýän maşyn we ş.m.

Zawodymyzy görmäge hoş geldiňiz. WhatsApp: 008615081133682 bilen göni habarlaşyň
Bazarlarymyz

CE Show

Habarlaşyň

1-nji sorag: Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?Zawoda baryp bolarmy?

Biz öndüriji, islän wagtymyz zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

2-nji sorag: Kepillik näme?

Iki ýyl kepillik.

3-nji sorag: Mysal üçin sargyt barmy?

Mysal bar;has möhümi, mundan beýläkki üýtgeşmeler kabul ederliklidir.

4-nji sorag: Müşderileriň öz logotipini döretmek elýeterli ýa-da ýok,

Hawa, elýeterli;öndürmezden ozal logotipiňizi bermegiňizi haýyş edýäris.

5-nji sorag: Custöriteleşdirilen çadyr kabul ederliklimi?

Hawa, kabul ederliklidir.

6-njy sorag: Töleg şertleri?

T / T, L / C we Western Union bar.“PayPal” diňe nusga üçin.

7-nji sorag: Gurşun wagty?

25-35 iş güni, sargytlara bagly.

8-nji sorag: Bahalar we iberiş?

Biziň teklibimiz FOB Tianjin Price, CFR ýa-da CIF hem kabul ederliklidir, iberişleri gurnamaga müşderilerimize kömek ederis.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň