Öý ýa-da täjirçilik 4layer 40kg ýokary hilli çilim çekýän peç maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Ulanylýan pudaklar:
Myhmanhanalar, egin-eşik dükanlary, enjamlary bejermek dükanlary, azyk we içgi zawody, öý ulanylyşy, azyk dükany, azyk we içgi dükanlary
Marka ady:
KULENO
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Naprýa: eniýe:
220 / 110v
Kuwwaty:
1kw
Ölçegi (L * W * H):
450 * 400 * 1180mm
Agramy:
45
Kepillik:
1 ýyl
Programma meýdanlary:
Süýt önümleri fabrigi, Söwda naharhanasy, Un fabrigi, çakyr zawody, miweleri gaýtadan işleýän zawod, nahar bişirýän zawod, konserw, içgi zawody, eti gaýtadan işleýän zawod, gök önümleri gaýtadan işleýän zawod, möwsüm zawody, doňdurylan azyk zawody, azyk önümleri fabrigi, çörek önümleri
Enjamlaryň funksiýasy:
nahar bişirmek
Çig mal:
Bugdaý, gök önümler, suw, mekgejöwen, miweler, hoz, un, soýa
Çykyş önüminiň ady:
bişirilen nahar
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Onlaýn goldaw, Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin inersenerler
Şahadatnama:
ce
Görnüşi:
Et gaýtadan işleýän enjamlar
Ady:
Öý ýa-da täjirçilik tarapyndan ýokary hilli çilim çekýän peç maşyn
Material:
201 Poslamaýan polat
Daşarky ölçeg:
450 * 400 * 1180mm
Gyzgyn tabak güýji:
1000W
Bulut gatlagy:
9 gatlak
Tor diskiniň ululygy:
32 sm * 40 sm
Arassa agramy:
45kg

 

 

Qualityokary hilli çilim çekýän peç enjamy

öý ýa-da täjirçilik tarapyndan

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Ulanylyşy:

Görnüşi: B02

Material201 Poslamaýan polat

Bulut rack materialy: Hromeplate

Bulut gatlagy: 9 gatlak

Tor diskiniň ululygy: 32cm * 40cm

Tor disk gatlagynyň aralygy: 9 sm

Gyzgyn plastinka güýji: 1000W

Funksiýa: Termoreýulýasiýa, Wagt, gyzzyrma, tüsse

Zapas şaýlary: Tor diski, gyzgyn tabak, ýagly gaplar, temperatura iňňesi, iýmitlendiriji gap

Daşarky ölçegi: 450 * 400 * 1180mm

Gaplamagyň ululygy: 520 * 470 * 1230mm

Jemi agramy: 47kg

Arassa agramy: 45kg

 

 

Gaplamak we eltip bermek

Dumanly agaç gaplara gaplanan we Deňiz ýa-da Howa bilen iberilýär.

Hyzmatlarymyz

Kepillik möhleti: Iki ýyl. (Eger enjamyň iki ýylyň içinde çalt könelýän bölegi bar bolsa, çalt köýnek bölegini size mugt berip bileris.)

Şol bir wagtyň özünde, satuwdan soň iň gowy hyzmatymyz bar we Gurluş düzedişlerine in Engineenerlerimizi zawodyňyza belläp bileris.

Satuwdan soňky hyzmat
1.Gerek bolsa, tehniklerimiz enjamy gurnamaga we sazlamaga kömek etmek üçin ýeriňize bararlar.
2. Işçilere gündelik ulanylanda enjamy nädip ulanmalydygyny we saklamagyny öwrediň.
3. Size zerur bölekler gönüden-göni bizden iberiler.
Kompaniýanyň maglumatlary

         Kolbasa doldurgyç enjamy, ýumruk, mikser, dilimleýji, ýylmaýjy üpjün edijir,duzly injektor, tüsse otagy,tender,

jam kesiji, gysgyç we ähli et maşyny.

Zawodymyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz. WhatsApp: 008615081133682 bilen göni habarlaşyň


Gaplamak 

Bazarlarymyz


CE Show


 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň