Speedokary tizlikli jam kesiji maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Ulanylýan pudaklar:
Myhmanhanalar, gurluşyk materiallary dükanlary, azyk we içgi zawody, öý ulanylyşy, azyk dükany
: Agdaýy:
Täze
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
quleno
Naprýa: eniýe:
220/380 / 415v
Kuwwaty:
42, 42Kw
Agramy:
4590 kg, 4591kg
Kepillik:
1 ýyl
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Daşary ýurtda hyzmat tehnikasy üçin inersenerler, daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin inersenerler
Ady:
Speedokary tizlikli jam kesiji maşyn
Material:
SUS304 Poslamaýan polat
Göwrümi:
125 kg / wagt
Daşarky ölçeg:
3500 * 2100 * 2200mm
Kesiş tizligi:
750/1500 / 3000rpm
Içegäniň aýlanyş tizligi:
8 / 12r

 

 

Speedokary tizlikli jam kesiji maşyn

 

 

jam kesiji pyçak

 

 

 

 

 

et jamy kesiji

 

 

 

 

 

gök önüm kesiji

 

 

 

 

 

 

 

 

Önümiň artykmaçlygy:

· Gowy hilli poslamaýan polatdan peýdalanyň. Çagalar import edilýän materialdan ýasalýar.

· Importana-da import edilen pyçaklar başga bir wariant bolup biler. Iň ýokary tizlik 4500 aýlaw;

· Esasy wilkaly rulman uly göwrümli import rulmany ulanýar; Rulman möhüri 4 reesimi kabul edýär, rulman şowsuzlygynyň öňüni alyň;

· Jam, poslamaýan polatdan, aşgarlyga garşy pananyň gyrasy bilen guýulýar.

· Elektrik enjamlary korpusyny aýratyn guruň, howanyň berkligi, suw geçirmeýän we çyglylygy goramak; temperaturany görkezmek bilen; Öz-özüňi zyňmak funksiýasy.

· Ösen maşynlary gaýtadan işleýän merkez tarapyndan öndürilen esasy bölekler. Amalyň takyklygyny üpjün ediň;

· Ajaýyp hereket balansy bilen seresaplylyk bilen düzülendir. Az sesler.

· Şeýle hem balyk, miwe, gök önüm we hoz miwelerini gaýtadan işlemek üçin amatly.

 

 

 

 

 

 

 

Spesifikasiýa:

 

 

 

 

 

 

 

 

Haryt suraty:

 

 

Kompaniýanyň maglumatlary

“Shijiazhuang” kömek enjamlary enjamlary Ltd.2004-nji ýylda esaslandyryldy. Hytaýyň Hebei welaýatynyň Şijiazhuang şäherinde ýerleşýäris.

Enjamlarymyz diňe eksport üçin däl, eýsem içerki azyk gaýtadan işleýän kompaniýalar üçinem.Daşary söwda işini Hebei tongchan import & Export Co., Ltd. ady bilen alyp barýarys.

Zawodymyz esasan eti gaýtadan işleýän maşynlary öndürýärkolbasa doldurgyç maşynlary, ýumruklar, mikserler, dilimler, ýylmaýjy, duzly injektorlar, çilim çekýänler, tenderizatorlar, jam kesijiler, gysgyçlar, guradyjy we et maşynlary.

Önümleri eksport etdikRussiýa, Braziliýa, Wýetnam, Taýland, Kanada, Türkiýe we ş.m.

Müşderilerimize hyzmatlary hödürlemek üçin örän ökde hünärmenlerimiz we wy consdanly ruhumyz bar.

Zawodymyza baryp görmegiňize hoş geldiňiz!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gaplamak

 

Kepillik

Iki ýyl. (Eger enjamyň iki ýylyň içinde çalt könelýän bölegi bar bolsa, çalt köýnek bölegini size mugt berip bileris.)

Şol bir wagtyň özünde, satuwdan soň iň gowy hyzmatymyz bar we Gurluş düzedişlerine in Engineenerlerimizi zawodyňyza belläp bileris.

Satuwdan soň hyzmat

1.Gerek bolsa, tehniklerimiz enjamy gurnamaga we sazlamaga kömek etmek üçin ýeriňize bararlar.
2. Işçilere gündelik ulanylanda enjamy nädip ulanmalydygyny we saklamagyny öwrediň.
3. Size zerur bölekler gönüden-göni bizden iberiler.

Bazarlarymyz

CE Show


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň