Sellýuloza örtügi üçin kolbasa gabygy / gabyk maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Model belgisi:
Kolbasa gabygy
Marka ady:
KÖMEK
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin inersenerler
Görnüşi:
Et gaýtadan işleýän enjamlar
Ady:
Sellýuloza örtügi üçin kolbasa gabygy / gabyk maşyn
Material:
SUS304 Poslamaýan polat
Çykyş:
3m / sekunt
Diametri diapazony:
Dia.13-Dia.32mm
Kuwwaty:
3.7Kw
Daşarky ölçeg:
1880 * 650 * 1300mm
Agramy:
315kg

Sellýuloza örtügi üçin kolbasa gabygy / gabyk maşyn

O / A Hyzmat

O / A açyk hasap. BizO / A, L / C 30 ýa-da 60 gün üpjün edip biler.

 

 

Önümiň beýany
Kolbasa önümçiliginiň ösmegi bilen kolbasa öndürijileri has köp öndürmek üçin sellýuloza örtügini ulanýarlar
kolbasa.Peeling maşynlaryna bolan islegi kanagatlandyrmak üçin Wellermini kolbasa gabyklaryny dizaýn etdi we öndürdi. Bu görnüş
kolbasa gabygyminutda 3 metr tizlikde işleýär.Iki sany gabyk görnüşini - “bug gabygyny” we “siňdirmegi” üpjün edýär
gabyk ”,birdanzawodlarda amatly bug çeşmesi ýok.Pyçaklar ýöritehas uzak ömür sürmek üçin döredilen
pes iş derejesi bilen durnukly işlemek munuň başga bir aýratynlygydyrmaşyn.Biz hödürleýäris
bu enjam üçin bir ýyllyk şertsiz abatlaýyş kepilligi  
Enjam SUS304 Poslamaýan polat tarapyndan kabul edildi. Sellýuloza kolbasa örtügini gabamak üçin ulanylýar.
Çalt, täsirli we zähmeti tygşytlaýar.
1> Ady: Kolbasa gabygy
2> Daşarky ölçegi: 1900 * 700 * 1400mm
3> Göwrüm tizligi: 100 metr / minut
4> Kuwwat: 4.5Kw
5> Kolbasa korpusynyň diametri: 16-38mm
6> Bug basyşy: 0.02Mpa
7> Kompresor howa basyşy: 0.4MPa
 
Kompaniýanyň maglumatlary

Size eti gaýtadan işleýän her dürli enjam - Wakuum kolbasa doldurgyjy, Kolbasa gysýan maşyn, Kolbasa kesiji maşyn, Kolbasa egiriji maşyn, Doňdurylan et üweýji maşyn, Wakuum et çüýşesi, Wakuum eti garyjy maşyn, Wakuum et garyjy maşyn, Doňdurylan et kesiji dilimleýji maşyn, Smokehouse peç, Süňk we et bölüji maşyn, Duzly injektor maşyn we ş.m. we gök önümleri kesýän / gabýan / kir ýuwýan maşyn we pasta gaýtadan işleýän maşyn - Bugdaý uny, Nahar öndürýän maşyn, Dumpling maşyn, Meýtbol öndürýän maşyn we ş.m.

Machineshli maşynlary görmek üçin zawodymyza baryp görmegiňizi hoş geldiňiz. Meniň bilen habarlaşyp bilersiňiz!

 

Hyzmatlarymyz

Kepillik möhleti: Iki ýyl. (Eger enjamyň iki ýylyň içinde çalt könelýän bölegi bar bolsa, çalt köýnek bölegini size mugt berip bileris.)

Şol bir wagtyň özünde, satuwdan soň iň gowy hyzmatymyz bar we Gurluş düzedişlerine in Engineenerlerimizi zawodyňyza belläp bileris.

Satuwdan soňky hyzmat
1.Gerek bolsa, tehniklerimiz enjamy gurnamaga we sazlamaga kömek etmek üçin ýeriňize bararlar.
2. Işçilere gündelik ulanylanda enjamy nädip ulanmalydygyny we saklamagyny öwrediň.
3. Size zerur bölekler gönüden-göni bizden iberiler.
CE Show

 

Bazarlarymyz

Sorag-jogap

1-nji sorag: Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?Zawoda baryp bolarmy?

Biz öndüriji, islän wagtymyz zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

2-nji sorag: Kepillik näme?

Iki ýyl kepillik.

3-nji sorag: Mysal üçin sargyt barmy?

Mysal bar;has möhümi, mundan beýläkki üýtgeşmeler kabul ederliklidir.

4-nji sorag: Müşderileriň öz logotipini döretmek elýeterli ýa-da ýok,

Hawa, elýeterli;öndürmezden ozal logotipiňizi bermegiňizi haýyş edýäris.

5-nji sorag: Custöriteleşdirilen çadyr kabul ederliklimi?

Hawa, kabul ederliklidir.

6-njy sorag: Töleg şertleri?

T / T, L / C we Western Union bar.“PayPal” diňe nusga üçin.

7-nji sorag: Gurşun wagty?

25-35 iş güni, sargytlara bagly.

8-nji sorag: Bahalar we iberiş?

Biziň teklibimiz FOB Tianjin Price, CFR ýa-da CIF hem kabul ederliklidir, iberişleri gurnamaga müşderilerimize kömek ederis.

9-njy sorag: Biz bilen nädip habarlaşmaly?

Jübi telefony: 86-15081133682 skype: guxingsha22


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň