vakuum et garyjy maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
: Agdaýy:
Täze
Gelip çykan ýeri:
Hytaý
Marka ady:
KULENO
Önümçilik kuwwaty:
150L
Naprýa: eniýe:
220 / 380v
Kuwwaty:
3.75kw
Agramy:
220kg
Ölçegi (L * W * H):
1400 * 1100 * 1300mm
Kepillik:
1 ýyl
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin inersenerler
Ady:
vakuum mikser
Funksiýa:
garyşdyrmak
Ulanylýar:
et
Gaplamak:
agaç gap
Şahadatnama:
CE ISO

Wakuum et garyjy maşyn

“YC Mchanism Wakuum Mixer”, garyşmak üçin iki şaha bilen gurlan poslamaýan polatdan ýasalan, ýöriteleşdirilen sagadyň ugry bilen sagat tersine öwrülmegi bilen öndürilen garyşyk tizligi we täsiri ep-esli gowulaşyp biler.Wakuum derejesi, önümiň hili üçin has deň paýlanan çig mal ýasap, öz islegiňize görä sazlanýar.Önümçilik döwründe materiallarda galan howa sorulyp bilner we materiallara kislorodsyz dezinfeksiýa edilip, gaýtadan işlenýän etiň has gowy görnüşini döredip biler we netijede önümleriňiziň ýalňyşlygy bolup biler. uzaldylýar.Poslamaýan polatdan ýasalan, arassalama işiňizi aňsatlaşdyrýar.Gurnalan ýörite pnewmatika gapagy we çykaryjy gapagy awtomatiki açyp we ýapyp biler.

 

Et garyjysynyň artykmaçlyklary:

1. Önümi ýuwaşlyk bilen göterýän we garyşdyrýan goşa hereket garyjy gollar.
2. Has gowy arassaçylyk üçin aňsatlyk bilen aýrylýan garyşyk gol.
3. Awtomatiki iýmitlendirmek.
4. Çyglylygy we belogyň saklanmagyny gowulandyrýar.
5. Bakteriýalaryň sanyny we hapalaýjylary azaldýar.
6. Minimal temperaturanyň ýokarlanmagy bilen ýokary hilli önüm öndürýär.
7. Et, ýag, ysly zatlar we beýleki maddalary paýlamak we ýumşak garyşdyrmak arkaly hasyllylygy ýokarlandyrmak.

 

  

 

Model
Potensial
(Kg / Wagt)
Tank
Ses
(L)
Kuwwat
(KW)
Garyşyk
Tizlik
(r / min)
Wakuum
Dereje
(Mpa)
Bahalandyryldy
Naprýa .eniýe
(V)
Ölçegleri
(mm)
ZKJB-150
120
150
2.95
56
0 ~ - 0.085
380
1400 * 1100 * 1300
ZKJB-300
280
300
5.15
63
0 ~ - 0.085
380
1400 * 1250 * 1400
ZKJB-600
Lift bilen
420
600
7.85
50
0 ~ - 0.085
380
2080 * 1920 * 1620
ZKJB-1200
Lift bilen
900
1200
12.85
50
0 ~ - 0.085
380
2420 * 2300 * 1900

Bellik: Et garyjy maşynyň güýji zerur bolanda düzülip bilner.

 

 

O / Hyzmat

O / A açyk hasap.

Söwda kepilligi arkaly ýerleşdirilen sargytlar üçin 5% arzanladyşdan lezzet alyň

O / A, L / C 30, 60 gün üpjün edip bileris.

O / A hyzmaty gerek bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 

Şahadatnamalar

 

Sorag-jogap

1-nji sorag: Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?Zawoda baryp bolarmy?

Biz öndüriji, islän wagtymyz zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

2-nji sorag: Kepillik näme?

Iki ýyl kepillik.

3-nji sorag: Mysal üçin sargyt barmy?

Mysal bar;has möhümi, mundan beýläkki üýtgeşmeler kabul ederliklidir.

4-nji sorag: Müşderileriň öz logotipini döretmek elýeterli ýa-da ýok,

Hawa, elýeterli;öndürmezden ozal logotipiňizi bermegiňizi haýyş edýäris.

5-nji sorag: Custöriteleşdirilen çadyr kabul ederliklimi?

Hawa, kabul ederliklidir.

6-njy sorag: Töleg şertleri?

T / T, L / C we Western Union bar.“PayPal” diňe nusga üçin.

7-nji sorag: Gurşun wagty?

25-35 iş güni, sargytlara bagly.

8-nji sorag: Bahalar we iberiş?

Biziň teklibimiz FOB Tianjin Price, CFR ýa-da CIF hem kabul ederliklidir, iberişleri gurnamaga müşderilerimize kömek ederis.

9-njy sorag: Biz bilen nädip habarlaşmaly?

Jübi telefony: 86-18631190983 skype: azyk önümlerini öndüriji

 

 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň