Ösümlik jamy kesiji

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Ulanylýan pudaklar: Azyk dükany, azyk we içgi dükanlary
Sergi otagynyň ýerleşýän ýeri: ýok
Wideo çykýan-gözden geçiriş: üpjün edildi
Enjamlaryň synag hasabaty: berilýär
Marketing görnüşi: Täze önüm 2020
Esasy komponentleriň kepilligi: 1 ýyl
Esasy komponentler: Rulman, motor, dişli
: Agdaýy: Täze
Gelip çykan ýeri: Hebei, Hytaý, Týanjinin Hytaý (materik)

Satuwdan soň hyzmat berilýär: Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy, Meýdany abatlamak we abatlamak hyzmaty, Wideo tehniki goldaw, Meýdany gurnamak, işe girizmek we taýýarlamak, Onlaýn goldaw
Marka ady: quleno
Naprýa .eniýe: 380
Kuwwaty: 17
Agramy: 1260
Kepillik: 1 ýyl

Material: Poslamaýan polat
Funksiýa: Et kesmek garyndysy
Käbäniň göwrümi: 5/20/40/80/125/200 / 330L
Kepillik hyzmatyndan soň: Wideo tehniki goldaw, Onlaýn goldaw, ätiýaçlyk şaýlary, Meýdany abatlamak we abatlamak hyzmaty
Serviceerli hyzmatyň ýerleşýän ýeri: ýok
Şahadatnama: CE şahadatnamasy

Et çüýşesi

1. Poslamaýan polat;
2. speedokary tizlik bilen aýlanýan kesiji;
3. Gaýtadan işlenen et gowy emulsiýa we iň ýokary hilli.

Aýratynlyklary

1. Etiň pastasyna eti, ýakymlylygy we goşundylary kesmek üçin ýokary tizlik bilen aýlanýan kesiji ulanyň;
2. Kesiş tizliginiň, gazanyň tizliginiň we kesiji bilen aýlanýan gazanyň arasyndaky iň amatly kombinasiýa bolmaly;
3. Poslamaýan polatdan öndürmek.Ajaýyp hereket balansy bilen seresaplylyk bilen düzüldi.Pes sesler;
4. jam, ýokary hilli poslamaýan polatdan, aşaga garşy pananyň gyrasy bilen kabul edýär.Fleşkanyň aşmagyndan gaça duruň;
5. Gaýtadan işlenen et gowy emulsiýa we iň ýokary hilli.

Tehniki tablisa

Görnüşi Kuwwat (kg) Käbäniň göwrümi (L) Käbäniň aýlanyş tizligi (rpm) Çykyşyň aýlanma tizligi (rpm) Kesiş tizligi (rpm) Kuwwat (kw) Agramy (kg) Daşarky ölçeg (mm)
ZB20 10 20 8/12 —- 1500/3000 5 300 780 × 600 × 850
ZB40 20 40 8/12 —- 1500/3000 5.1 500 1100 × 860 × 950
ZB80 65 80 8/12 83 1500/3000 12.65 1200 2160 × 1370 × 1350

 

Önümiň görkezilmegi

HTB1VcC5di6guuRkSmLyq6AulFXao
Hbef67bcf6f3549acb003a3d04601f97fC
He3c8c6b9e8b94a3987486b801fd29befu
H0fec789b765e40acb5660147e59c50f6p
Ha41888ac777a4752bcb28d2db3ed06a0Y
H3ef10f37036f404784a48d6017d1772a3

Ösümlik jamy kesiji, dürli gök önümleri gysga wagtyň içinde üwemek we kesmek üçin amatlydyr.Örän ýokary energiýa tygşytly we ulanmak üçin amatly bolan öňdebaryjy aýratynlyklar bilen enjamlaşdyrylandyr.Gök önümler çüýşesini ulanmak düýbünden howpsuz.Poslama aşa çydamly we aňsat hyzmat etmäge mümkinçilik berýär.Ykjam modully dizaýny, gök önümleri ulanylýança daşky gurşawyň hapalanmagyndan uzaklaşdyrýar.Müşderiler bu önümi tygşytly nyrhlarda talaplar boýunça bizden alyp bilerler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň