Çilimkeş

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Ulanylýan pudaklar:
Myhmanhanalar, öý ulanylyşy, azyk dükany
: Agdaýy:
Täze
Görnüşi:
KEBAB
Arza:
et üçin çilim çekmek
Awtomatiki baha:
Gollanma
Önümçilik kuwwaty:
25
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
KULENO
Naprýa: eniýe:
220v
Kuwwaty:
1
Agramy:
45
Kepillik:
1
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Wideo tehniki goldaw, Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin inersenerler
Ady:
Satuw üçin tüsse elektron maşynynyň bahasy
Material:
201 Poslamaýan polat
Daşarky ölçeg:
450 * 400 * 790mm
Gyzgyn tabak güýji:
1000W
Bulut gatlagy:
4 gatlak
Tor diskiniň ululygy:
32 sm * 40 sm
Arassa agramy:
31kg

 

 

Çilimkeş

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Ulanylyşy:

Görnüşi: B04

Material201 Poslamaýan polat

Bulut rack materialy: Hromeplate

Bulut gatlagy: 4 gatlak

Tor diskiniň ululygy: 32cm * 40cm

Tor disk gatlagynyň aralygy: 11.5 sm

Gyzgyn plastinka güýji: 1000W

Funksiýa: Termoreýulýasiýa, Wagt, gyzzyrma, tüsse

Zapas şaýlary: Tor diski, gyzgyn tabak, ýagly gaplar, temperatura iňňesi

Daşarky ölçegi: 450 * 400 * 790mm

Gaplamagyň ululygy: 520 * 470 * 840mm

Jemi agramy: 33kg

Arassa agramy: 31kg

 

 

 

 

 

 

Gaplamak we eltip bermek

Dumanly agaç gaplara gaplanan we Deňiz ýa-da Howa bilen iberilýär.

Hyzmatlarymyz

Kepillik möhleti: Iki ýyl. (Eger enjamyň iki ýylyň içinde çalt könelýän bölegi bar bolsa, çalt köýnek bölegini size mugt berip bileris.)

Şol bir wagtyň özünde, satuwdan soň iň gowy hyzmatymyz bar we Gurluş düzedişlerine in Engineenerlerimizi zawodyňyza belläp bileris.

Satuwdan soň hyzmat
1.Gerek bolsa, tehniklerimiz enjamy gurnamaga we sazlamaga kömek etmek üçin ýeriňize bararlar.
2. Işçilere gündelik ulanylanda enjamy nädip ulanmalydygyny we saklamagyny öwrediň.
3. Size zerur bölekler gönüden-göni bizden iberiler.
Kompaniýanyň maglumatlary

         Kolbasa doldurgyç maşyny, ýumruk, mikser, dilimleýji, ýylmaýjy üpjün edijir,duzly injektor, tüsse otagy,tender,

jam kesiji, gysgyç we ähli et maşyny.

Zawodymyzy görmäge hoş geldiňiz. WhatsApp: 008615081133682 bilen göni habarlaşyň


Gaplamak 

Bazarlarymyz


CE Show


 

 

Sorag-jogap

1-nji sorag: Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?Zawoda baryp bolarmy?

Biz öndüriji, islän wagtymyz zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

2-nji sorag: Kepillik näme?

Iki ýyl kepillik.

3-nji sorag: Mysal üçin sargyt barmy?

Mysal bar;has möhümi, mundan beýläkki üýtgeşmeler kabul ederliklidir.

4-nji sorag: Müşderileriň öz logotipini döretmek elýeterli ýa-da ýok,

Hawa, elýeterli;öndürmezden ozal logotipiňizi bermegiňizi haýyş edýäris.

5-nji sorag: Custöriteleşdirilen çadyr kabul ederliklimi?

Hawa, kabul ederliklidir.

6-njy sorag: Töleg şertleri?

T / T, L / C we Western Union bar.“PayPal” diňe nusga üçin.

7-nji sorag: Gurşun wagty?

25-35 iş güni, sargytlara bagly.

8-nji sorag: Bahalar we iberiş?

Biziň teklibimiz FOB Tianjin Price, CFR ýa-da CIF hem kabul ederliklidir, iberişleri gurnamaga müşderilerimize kömek ederis.

9-njy sorag: Biz bilen nädip habarlaşmaly?

Jübi telefony: 86-18631190983 skype: azyk önümlerini öndüriji


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň