vakuum doldurgyç

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
: Agdaýy:
Täze
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý, Hebei Hytaý (materik)
Marka ady:
KÖMEK
Önümçilik kuwwaty:
3500KGS
Naprýa: eniýe:
380V
Kuwwaty:
8
Agramy:
1080
Ölçegi (L * W * H):
1950X1300X1900
Kepillik:
2 ýyl
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin inersenerler
Şahadatnama:
CE
Haryt:
kolbasa doldurgyç enjamy
Material:
SS 304
Göwrümi:
2500-9000kgs
Gaplamak:
agaç gap

elde vakuum doldurgyç
 

Enjam pyçaklary doldurmak re modeimini (ýa-da skraperleri doldurmak tertibi) kabul edýär, önümi awtomatiki paýlap bilýär, şeýle hem wakuum ýagdaýynda doldurmak we kesmek prosesini öňünden düzmek üçin awtomatiki önümçilik liniýasyny döretmek üçin islendik görnüşli goşa kesiş maşynlary bilen birikdirilip bilner.

 

Wakuum ýagdaýynda ýerine ýetirilýän doldurma prosesi. Fatagyň okislenmeginden we proteolizden gaça duruň, bakteriýalaryň diri galmagyny azaldyň.Bu has uzak saklanyş möhletini, açyk reňkini we önümleriň arassa tagamyny kepillendirýär.

Haýwan örtügi, belok kolbasa örtügi, kollagen örtügi we ş.m. üçin amatly awtomatiki örtük düwünleri daňmak enjamy bilen enjamlaşdyryň. Dolandyryş tizligi minutda 500-e ýetip biler. Speedokary tizlikli düwün baglamak prosedurasyny amala aşyrmak üçin kolbasa uzynlygy dolandyryjy bilen birikdiriň.

Her bölek: 5g-99999g.Gap önüminiň rugsat berlen ýalňyşlygy:2g, kesilen önümleriň rugsat berlen ýalňyşlygy:5g.

Awtomatiki önümleri amala aşyrmak üçin goşa gysgyç maşyn bilen birikmek.

Machineokary takyklyk bilen maşyn merkezi tarapyndan öndürilen esasy bölekler. Nasosyň, hereketlendirijiniň we pyçagyň hemmesi arassalanmak üçin ýokary ýylylyk bilen işlemek üçin ýokary ýylylygy bejermek usulyny kabul etdi.

Man-maşyn interfeýs serweri, tizlendiriji, PLC gözegçilik ediji hemmesi import edilýän önümler. Wakuum derejesi -0.1Mpa ýetip biler.

Enjam awtoulag kolbasa asýan maşyn we ýokary tizlikli kolbasa uzynlygy dolandyryjy bilen baglanyşyp biler.

Machinehli enjam SUS304 plastinkasyny kabul edýär. Üýtgeşik daşky dizaýn we ýerüsti gaýtadan işlemek usuly.

 

Görnüşi

Daşarky diametri

kuwwat

göwrümi

vakuum

Dolduryş ukyby

agramy

ZG2500

760 * 880 * 1580

7

100

-0.1

2500

500

ZG3500

1000 * 1210 * 1840

1950 * 1300 * 1900 (göteriji enjam bilen)

7

8

220

-0.1

3500

680

1080

ZG6000

1050 * 1340 * 1900

1950 * 1300 * 1900 (göteriji enjam bilen)

8.5

9.5

220

-0.1

6000

860

1260

ZG9000

1050 * 1400 * 1900

1950 * 1400 * 1900 (göteriji enjam bilen)

10

11

22

-0.1

9000

1150

1550

 

O / Hyzmat

O / A açyk hasap.

Söwda kepilligi arkaly ýerleşdirilen sargytlar üçin 5% arzanladyşdan lezzet alyň

O / A, L / C 30, 60 gün üpjün edip bileris.

O / A hyzmaty gerek bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


 

 

Hyzmatlarymyz

1.Gerek bolsa, tehniklerimiz enjamy gurnamaga we sazlamaga kömek etmek üçin ýeriňize bararlar.

2. Işçilere gündelik ulanylanda enjamy nädip ulanmalydygyny we saklamagyny öwrediň.

3. Size zerur bölekler gönüden-göni bizden iberiler

Islendik mesele maňa 24 sagadyň dowamynda jaň edip biler,Whatsapp / telefon: 86-118631190983

 

Sorag-jogap

1-nji sorag: Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?Zawoda baryp bolarmy?

Biz öndüriji, islän wagtymyz zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

2-nji sorag: Kepillik näme?

Iki ýyl kepillik.

3-nji sorag: Mysal üçin sargyt barmy?

Mysal bar;has möhümi, mundan beýläkki üýtgeşmeler kabul ederliklidir.

4-nji sorag: Müşderileriň öz logotipini döretmek elýeterli ýa-da ýok,

Hawa, elýeterli;öndürmezden ozal logotipiňizi bermegiňizi haýyş edýäris.

5-nji sorag: Custöriteleşdirilen çadyr kabul ederliklimi?

Hawa, kabul ederliklidir.

6-njy sorag: Töleg şertleri?

T / T, L / C we Western Union bar.“PayPal” diňe nusga üçin.

7-nji sorag: Gurşun wagty?

25-35 iş güni, sargytlara bagly.

8-nji sorag: Bahalar we iberiş?

Biziň teklibimiz FOB Tianjin Price, CFR ýa-da CIF hem kabul ederliklidir, iberişleri gurnamaga müşderilerimize kömek ederis.

9-njy sorag: Biz bilen nädip habarlaşmaly?

Jübi telefony: 86-18631190983 skype: azyk önümlerini öndüriji

 

Şahadatnamalar 

 

Gaplamak we eltip bermek
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň