et kesmek we garyşdyryjy maşyn ZB40

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Ulanylýan pudaklar:
Myhmanhanalar, egin-eşik dükanlary, gurluşyk materiallary dükanlary, enjamlary bejermek dükanlary, önümçilik zawody, azyk we içgi zawody, öý ulanylyşy
Sergi otagynyň ýerleşýän ýeri:
Hiç
: Agdaýy:
Täze
Görnüşi:
kesiji
Arza:
Et kesiji
Awtomatiki baha:
Awtomat
Önümçilik kuwwaty:
40kg / wagt
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
KULENO
Naprýa: eniýe:
380V
Kuwwaty:
8.17kw
Ölçegi (L * W * H):
1800 * 1500 * 1400mm
Agramy:
1122 kg
Kepillik:
1 ýyl
Marketing görnüşi:
Dinönekeý önüm
Enjamlaryň synag hasabaty:
Üpjün edildi
Wideo gidýän barlag:
Üpjün edildi
Esasy komponentleriň kepilligi:
1 ýyl
Esasy komponentler:
Motor
Esasy satuw nokatlary:
Pes ses derejesi
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin elýeterli inersenerler, Mugt ätiýaçlyk şaýlary
Haryt:
et kesýän we garyjy maşyn
Material:
SS 304
Gaýtadan işlemek:
Kolbasa
Kepillik hyzmatyndan soň:
Wideo tehniki goldaw, Onlaýn goldaw, ätiýaçlyk şaýlary, Meýdany abatlamak we abatlamak hyzmaty
Serviceerli hyzmatyň ýerleşýän ýeri:
Hiç
Şahadatnama:
CE ISO9001
 

Et kesýän we garyjy maşyn

 

Kesmek we garyşdyryjy maşyn, eti gaýtadan işleýän pudakda möhüm enjamdyr. Eti ýokary tizlikli kesiji pyçaklarda emulsirlenen görnüşe kesip we beýleki goşundylary ýeterlik derejede garyşdyryp biler.

Wakuum ýagdaýynda et materialyny kesiň, garyşdyryň we emusirläň, belogyň we ýagyň kislorodlaşmagynyň we zaýalanmagynyň öňüni aldy, asyl reňkini, ysyny we tagamyny iň ýokary derejede saklady. Önümçiligiň ýokarlanmagy, howa köpüginiň peselmegi, çeýeligi ýokarlandyrmak, önümleriň dykyzlygy we çeýeligi. Gowy emulsiýa effekti we iň gowy hilini üpjün etdi.

 

Gowy hilli poslamaýan polatdan peýdalanyň. Pyçaklar import edilýän materialdan ýasalýar. Ora-da import edilen pyçaklar başga bir wariant bolup biler.

Iň ýokary tizlik 4500 aýlaw;

Esasy ştukly podşipnik importyň uly göwrümini ulanýar, import rulmanynyň uly göwrümini ulanýar; Rulman möhüri 4 reesimi kabul edýär, rulman şowsuzlygynyň öňüni alyň;

Çüýşe poslamaýan polatdan, aşaga garşy pananyň gyrasy bilen guýulýar.

Elektrik enjamlary korpusy aýratyn gurulýar, howanyň gowy berkligi, suw geçirmeýän we çyglylygy goramak; temperaturany görkezmek bilen; Öz-özüňi zyňmak funksiýasy.

Ösen maşynlary gaýtadan işleýän merkez tarapyndan öndürilen esasy bölekler. Amalyň takyklygyny üpjün ediň;Ajaýyp hereket balansy bilen seresaplylyk bilen düzülendir. Az sesler.

 

Şeýle hem balyk, miwe, gök önüm we hoz miwelerini gaýtadan işlemek üçin amatly.

 

 

 

Görnüşi

Käbäniň göwrümi (L)

Kuwwat (kg / wagt)

Kesiş tizligi (rpm)

Käbäniň aýlanyş tizligi (rpm)

Çykyşyň aýlanma tizligi (rpm)

Kuwwat (kw)

Agramy (kg)

Daşarky ölçeg (mm)

ZB80

87

60

normal750 / 1500/3080

8/2

85

11.5

1000

1800 * 1500 * 1400

GZB80

Speedokary tizlik750 / 1500/30000/4500

17.5

ZB125

125.8

80

Adaty750 / 1500/3000

8/12

85

33.5

1500

2000 * 1600 * 1400

GZB125

Speedokary tizlik750 / 1500/3000/4500

40.5

KZB125 (Wakuum)

Speedokary tizlikli Vacuum750 / 1500/3000/4500

45

1600

1800 * 1560 * 1400

ZB200

200

125

Adaty 750/1500/3000

8/12

75 / 30-75

42

4200

3500 * 2100 * 2200

GZB200

Speedokary tizlik750 * 1500 * 3000 * 4500

62

KZB200 (Wakuum)

Speedokary tizlikli wakuum750 * 1500 * 3000 * 4500

89

4500

3250 * 2300 * 2100

ZBK200

Speedokary tizlikli wakuum750 * 1500 * 3000 * 4500

4/8/12

30-100

92

4500

3450 * 2500 * 2100

GZB330

330

200

Speedokary tizlik 750/1500/3000/3600

4/8/11/15

12-75

97

5140

3600 * 2350 * 2100

ZBK500

500

300

Adaty240 * 750 * 1500 * 3000

4/8/12

30-100

150

8500

4500 * 3000 * 2450

Önümiň beýany 

 

 

 

 

 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň