Gyzgyn satuw ýokary hilli vakuum emulsifikasiýa mikser enjamy 50 100 150 300 650 750 1200 2000l

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
: Agdaýy:
Täze
Ulanylýan pudaklar:
Gurluşyk materiallary dükanlary, enjamlary bejermek dükanlary, azyk we içgi zawody, öý ulanylyşy, azyk dükany, azyk we içgi dükanlary
Sergi otagynyň ýerleşýän ýeri:
Hiç
Marka ady:
quleno
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Naprýa: eniýe:
220/380/415, 3Pase380V50HZ
Kuwwaty:
15
Kepillik:
1 ýyl
Programma meýdanlary:
Süýt önümleri fabrigi, Söwda naharhanasy, Un fabrigi, çakyr zawody, miweleri gaýtadan işleýän zawod, Nahar öndürýän zawod, konserwasiýa, içgi zawody, et gaýtadan işleýän zawod, gök önümleri gaýtadan işleýän zawod, doňdurylan azyk zawody, iýmit önümleri zawody
Enjamlaryň funksiýasy:
garyşdyrmak
Çig mal:
Bugdaý, gök önümler, suw, mekgejöwen, miweler, hoz, süýt, un, soýa, et
Çykyş önüminiň ady:
kolbasa
Ady:
Gyzgyn satuw ýokary hilli vakuum emulsifikasiýa mikser enjamy
Material:
SUS304 Poslamaýan polat
Göwrümi:
1200L
Wakuum:
-0.09Mpa
Garyşyk mil:
Leeke şaha ýa-da goşa şah
Görnüşi:
Et gaýtadan işleýän enjamlar
Howa basyşy:
0.6-0.7Mpa
Kepillik hyzmatyndan soň:
Wideo tehniki goldaw, Onlaýn goldaw, ätiýaçlyk şaýlary, Meýdany abatlamak we abatlamak hyzmaty
Serviceerli hyzmatyň ýerleşýän ýeri:
Hiç
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Wideo tehniki goldaw

 

 

Gyzgyn satuw ýokary hilli vakuum emulsifikasiýa mikser enjamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Machinehli enjam HACCP standartyna laýyk gelýän SUS304 kabul edýär.

2.Meýletin kompýuterleşdirilen awto dolandyryş.99 resept saklanyp bilner. Temparatura ekrany.
3.Iki goşa fan şekilli perişan. Gowy garyşyk we tolgundyryjy täsir.

4.Oňyn we ters öwrüm dolandyryşy. Awto-dump funksiýasy.

       Wakuum ýagdaýynda materiallar garylandan we materiallar bolandan soň goşa şekilli fan şekilli perişan bilen garylýar we tolgunýar

basyş astynda giňeldi.Materiallar ýeterlik derejede garylar.

Görnüşi

Daşarky ölçeg

(mm)

Kuwwat

(kw)

Ses

(L)

Potensial

(kg)

Agram

(kg)

Wakuum

(MPa)

ZJB1200

JB1200

1985 * 1975 * 1915

1930 * 1490 * 1700

13.2

11

1200

1200

900

900

900

810

-0.09

-0.09

Hyzmatlarymyz

Kepillik möhleti: Iki ýyl. (Eger enjamyň iki ýylyň içinde çalt könelýän bölegi bar bolsa, çalt köýnek bölegini size mugt berip bileris.)

Şol bir wagtyň özünde, satuwdan soň iň gowy hyzmatymyz bar we Gurluş düzedişlerine in Engineenerlerimizi zawodyňyza belläp bileris.

Satuwdan soň hyzmat
1.Gerek bolsa, tehniklerimiz enjamy gurnamaga we sazlamaga kömek etmek üçin ýeriňize bararlar.
2. Işçilere gündelik ulanylanda enjamy nädip ulanmalydygyny we saklamagyny öwrediň.
3. Size zerur bölekler gönüden-göni bizden iberiler.
Satuwdan soňky hyzmat

1.Gerek bolsa, tehniklerimiz enjamy gurnamaga we sazlamaga kömek etmek üçin ýeriňize bararlar.
2. Işçilere gündelik ulanylanda enjamy nädip ulanmalydygyny we saklamagyny öwrediň.
3. Size zerur bölekler gönüden-göni bizden iberiler.

Kompaniýanyň maglumatlary

       Kolbasa doldurgyç maşyny, ýumruk, mikser, dilimleýji, ýylmaýjy üpjün edijir,duzly injektor, tüsse otagy,

tenderizator, jam kesiji, gysgyç we ähli et maşyny.
Zawodymyzy görmäge hoş geldiňiz. WhatsApp: 008615081133682 bilen göni habarlaşyň
 
CE Show

Bazarlarymyz

O / Hyzmat

O / A açyk hasap.

Söwda kepilligi arkaly ýerleşdirilen sargytlar üçin 5% arzanladyşdan lezzet alyň

O / A, L / C 30, 60 gün üpjün edip bileris.

O / A hyzmaty gerek bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 

Şahadatnamalar

 

Sorag-jogap

1-nji sorag: Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?Zawoda baryp bolarmy?

Biz öndüriji, islän wagtymyz zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

2-nji sorag: Kepillik näme?

Iki ýyl kepillik.

3-nji sorag: Mysal üçin sargyt barmy?

Mysal bar;has möhümi, mundan beýläkki üýtgeşmeler kabul ederliklidir.

4-nji sorag: Müşderileriň öz logotipini döretmek elýeterli ýa-da ýok,

Hawa, elýeterli;öndürmezden ozal logotipiňizi bermegiňizi haýyş edýäris.

5-nji sorag: Custöriteleşdirilen çadyr kabul ederliklimi?

Hawa, kabul ederliklidir.

6-njy sorag: Töleg şertleri?

T / T, L / C we Western Union bar.“PayPal” diňe nusga üçin.

7-nji sorag: Gurşun wagty?

25-35 iş güni, sargytlara bagly.

8-nji sorag: Bahalar we iberiş?

Biziň teklibimiz FOB Tianjin Price, CFR ýa-da CIF hem kabul ederliklidir, iberişleri gurnamaga müşderilerimize kömek ederis.

9-njy sorag: Biz bilen nädip habarlaşmaly?

Jübi telefony: 86-18631190983 skype: azyk önümlerini öndüriji


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň