Kolbasa ulanylýan duzly duzly et garyndysy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Model belgisi:
YSZ200
Marka ady:
KULENO
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin inersenerler
Görnüşi:
Et gaýtadan işleýän enjamlar
Haryt:
Kolbasa ulanylýan duzly duzly et garyndysy
Material:
SUS304 Poslamaýan polat
Daşarky ölçeg:
660 * 1000 * 1200mm
Kuwwaty:
1.1 KW
Göwrümi:
200kg
Agramy:
55,6 kg
Naprýa: eniýe:
380V
Tizlik:
1500rpm
 
 
Kolbasa ulanylýan duzly duzly et garyndysy
 
 
 
 

 
 
 
Üstünligi:

Poslamaýan polady kabul ediň.Seresaplylyk bilen düzüldi.Arassalanmak aňsat.

Diňe materiallary garyşdyryp bilmän, uly bölekleri aňsatlyk bilen eräp bilýän ownuk granulalara bölüp bilýän ýokary tizlikli mikser kellesi.

Sanjym wagtynda gereksiz dykylmazlyk üçin.

Önümçiligi ýokarlandyrmak we işçileriň intensiwligini peseltmek.

 

 

O / A Hyzmat

O / A açyk hasap. BizO / A, L / C 30 ýa-da 60 gün üpjün edip biler. O / A hyzmaty gerek bolsa, Pls biziň bilen erkin habarlaşyň.


Satuwdan soňky hyzmat

1.Gerek bolsa, tehniklerimiz enjamy gurnamaga we sazlamaga kömek etmek üçin ýeriňize bararlar.
2. Işçilere gündelik ulanylanda enjamy nädip ulanmalydygyny we saklamagyny öwrediň.
3. Size zerur bölekler gönüden-göni bizden iberiler.

Dumanly agaç gaplara gaplanan we Deňiz ýa-da Howa bilen iberilýär.

Kompaniýanyň maglumatlary

Size eti gaýtadan işleýän her dürli enjam - Wakuum kolbasa doldurgyjy, Kolbasa gysýan maşyn, Kolbasa kesiji maşyn, Kolbasa egiriji maşyn, Doňdurylan et üweýji maşyn, Wakuum et çüýşesi, Wakuum eti garyjy maşyn, Wakuum et garyjy maşyn, Doňdurylan et kesiji dilimleýji maşyn, Smokehouse peç, Süňk we et bölüji maşyn, Duzly injektor maşyn we ş.m. we gök önümleri kesýän / gabýan / kir ýuwýan maşyn we pasta gaýtadan işleýän maşyn - Bugdaý uny, Nahar öndürýän maşyn, Dumpling maşyn, Meýtbol öndürýän maşyn we ş.m.

Zawodymyzy görmäge hoş geldiňiz. WhatsApp: 008615081133682 bilen göni habarlaşyň
Bazarlarymyz


CE Show


Habarlaşyň

1-nji sorag: Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?Zawoda baryp bolarmy?

Biz öndüriji, islän wagtymyz zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

2-nji sorag: Kepillik näme?

Iki ýyl kepillik.

3-nji sorag: Mysal üçin sargyt barmy?

Mysal bar;has möhümi, mundan beýläkki üýtgeşmeler kabul ederliklidir.

4-nji sorag: Müşderileriň öz logotipini döretmek elýeterli ýa-da ýok,

Hawa, elýeterli;öndürmezden ozal logotipiňizi bermegiňizi haýyş edýäris.

5-nji sorag: Custöriteleşdirilen çadyr kabul ederliklimi?

Hawa, kabul ederliklidir.

6-njy sorag: Töleg şertleri?

T / T, L / C we Western Union bar.“PayPal” diňe nusga üçin.

7-nji sorag: Gurşun wagty?

25-35 iş güni, sargytlara bagly.

8-nji sorag: Bahalar we iberiş?

Biziň teklibimiz FOB Tianjin Price, CFR ýa-da CIF hem kabul ederliklidir, iberişleri gurnamaga müşderilerimize kömek ederis.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň